ALTERNATYWA ISTOTNA DLA KOMPLETNEJ DIAGNOZY

Dostępność biologiczna minerałów, pierwiastki śladowe, witaminy oraz przeciąenie metalami ciężkimi

Ocena funkcji fizjologicznych pacjenta

Ocena stresu neurowegetatywnego

Analiza mikroflory poprzez sekwencjowanie DNA bakterii jelitowych

OLIGO/CHECK

Ocenia w czasie rzeczywistym możliwe przeciążenia metalami ciężkimi, dostępność biologiczną minerałów, pierwistaków śladowych, witamin oraz stres oksydacyjny.

CARDI/CHECK

Ocenia ostry i przewlekły stres poprzez niezbędną równowagę rytmiczną, z wykorzystaniem 5 wskaźników: Cardiflex, Cardistress, ANS, kohercji serca oraz IRT.

GNIOM/CHECK

Kompletna analiza mikroflory jelitowej, poprzez sekwencjonowanie DNA bakterii jelitowych, a także analiza wirusów, grzybów oraz nietolerancji pokarmowej.

Prosta i szybka ocena w 3 krokach

Informacja pacjenta

Wykonanie testu z wykorzystaniem jednej z technologii

Test pojawi się w Twoim komputerze

Bezbolesna metoda do szybkich i spersonalizowanych wyników

Platforma So / Check gwarantuje spersonalizowane, szybkie i przede wszystkim bezbolesne wyniki za pomocą zaawansowanych narzędzi oceny, takich jak spektrofotometr i oksymetr.